Laat nieuwe routes controleren!

Toeristische ondernemers en organisaties ontwikkelen met regelmaat nieuwe fiets- en wandelroutes in het Land van Cuijk. Dat juichen we toe. Hoe gevarieerder het aanbod aan routes, hoe groter de kans dat fietsers en wandelaars besluiten om naar het Land van Cuijk te komen.
Wel geven wij graag twee tips mee:

  1. maak zoveel mogelijk, liefst uitsluitend, gebruik van bestaande knooppunten. De knooppunten worden niet alleen actief onderhouden, maar ook door anderen gebruikt, zoals het Routebureau Brabant (fiets- en wandelkaarten) en Route.nl.
    De meeste actuele versie van het wandel- en knooppuntennetwerk staat op www.routesinbrabant.nl. Hierop kunt u via een kaart met knooppunten zelf routes samenstellen. Het aantal kilometers wordt voor u opgeteld.

  2. laat eventuele nieuwe routes controleren. Namens de gemeenten in het Land van Cuijk coördineert Kathy van Driel het knooppuntennetwerk in onze regio. Zij weet welke knooppunten er zijn en of er plannen zijn om nieuwe knooppunten toe te voegen dan wel oude te  vervangen.
    Elke aanpassing in het knooppuntennetwerk heeft gevolgen; niet alleen voor de eigen routes, maar ook voor al bestaande routes. Laat daarom, ook om problemen achteraf te voorkomen, routes altijd checken!
    Kathy is bereikbaar op mailadres K.vanDriel-Aben@boxmeer.nl

Rapport over evaluatie toeristische visie

Vijf jaar geleden is in opdracht van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis een onderzoek gedaan naar de toeristische identiteit -en daarmee kansen- van onze regio. Het destijds uitgebrachte rapport ‘De Identiteit van het Land van Cuijk’ heeft richting gegeven aan de regionale samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie. Een van de besluiten die volgde uit het koersdocument was de oprichting van een eigen Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk.
De gemeenten hebben in het najaar van 2018 aan het onderzoeksbureau bureauKwant gevraagd om een evaluatie uit te voeren, daaruit conclusies te trekken en aanbevelingen te doen.
Het rapport met de titel ‘Wie A zegt..’ is sinds vorige week te lezen op onder meer onze website: https://www.rbtlandvancuijk.nl/files/media/rapportage-toer-visie--def.pdf
BureauKwant stelt onder meer vast dat de regionale toeristische samenwerking goed op gang is gekomen en duidelijk vorm heeft gekregen. Aan de betrokken stakeholders, zoals Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk (RBT), de lokale toeristische platforms, ondernemers en gemeenten, worden aanbevelingen gegeven. Ook over positionering en profilering van de regio staan adviezen in het rapport. Zo worden suggesties gedaan voor verdergaande regiobranding.
Het rapport richt zich uitsluitend op de regionale samenwerking. Toeristische projecten die lokaal plaatsvinden en bijdragen aan citymarketing vallen hier buiten. 

Arrangementenpagina Land van Cuijk

De arrangementenpagina Land van Cuijk (https://arrangementen.landvancuijk.nl) wordt in de komende weken omgebouwd naar een pagina waarop ook ondernemers en organisaties hun arrangementen kunnen promoten. Tot nu toe stonden op deze website alleen de arrangementen die door het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk zelf waren ontwikkeld. Voorbeelden zijn de arrangementen die in de afgelopen twee jaar zijn gebouwd rond het Pluk & Oogstfeest en het thema Een Goei Leven.
Onze partner Cybox gaat binnenkort de arrangementenpagina anders inrichten, waardoor er ook ruimte komt voor andere arrangementen. Denk daarbij aan fiets- en wandelarrangementen, arrangementen rond specifieke evenementen of thema’s en groepsuitjes. Op de website komt ook een formulier waarmee ondernemers en organisaties (gratis) hun arrangementen kunnen aanmelden.
Zodra de website online gaat melden we dat in deze nieuwsbrief.

Deelname aan kampeerbeurs Vervat

Afgelopen weekeinde hebben we deelgenomen aan de drukbezochte kampeerbeurs van Vervat in Rotterdam. Vervat is een kampeergigant die sinds deze maand ook de winkels van Vrijbuiter heeft overgenomen. Verspreid door de winkel stonden er kraampjes met voornamelijk accommodaties en branche-organisaties. Het Land van Cuijk was de enige regio die vertegenwoordigd was en er daardoor uit sprong. Het overwegend 60 plus publiek liet zich prima aanspreken en enthousiast maken voor de vele fiets- en wandelmogelijkheden in onze regio door onze beursvrijwilligers.