Online training Land van Cuijk stopt

Het Regionaal Bureau voor Toerisme stopt met het aanbieden van de online training over het Land van Cuijk. De e-learning is nu nog beschikbaar via de website van VisitBrabant, maar wordt op 15 juni offline gehaald.
De e-learning is drieënhalf jaar geleden in samenwerking met VisitBrabant ontwikkeld. De online training was in eerste instantie bedoeld als alternatief voor de gastvrijheidstrainingen, die het RBT tot 2016 gaf aan ondernemers en Groeters. Deze gastvrijheidstrainingen vergden (te)veel tijd, van de deelnemers maar ook de organisatoren. Het voordeel van de e-learning was én is dat deze gevolgd kan worden op de tijd en de plek die de deelnemers het beste past.
De belangstelling voor de online training over het Land van Cuijk was met name in het eerste jaar groot. In de jaren daarna nam de interesse echter gestaag af. In totaal hebben 172 deelnemers de training gevolgd en een certificaat ontvangen.
Na drie jaar moet de e-learning worden vernieuwd. Niet alleen omdat informatie en beelden die in de training worden gebruikt soms verouderd zijn, maar ook omdat zich inmiddels nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan die een plek in de training zouden moeten krijgen.
Het vernieuwen van de online training vergt echter een aanzienlijke investering, die naar onze mening niet (meer) in verhouding staat tot het feitelijke gebruik van de e-learning. Het RBT geeft er de voorkeur aan om het geld, dat voor het vernieuwen en promoten van de online training nodig is, te investeren in acties die tot doel hebben om bij toeristen en recreanten in beeld te komen. Om die reden is besloten om te stoppen met het aanbieden van de e-learning via de website van VisitBrabant.

Doe andere online trainingen

Wie eerder de online training van het Land van Cuijk heeft gedaan, heeft bij die gelegenheid een wachtwoord gekregen, dat ook gebruikt kan worden om andere, gratis online trainingen te volgen.
Op de website van VisitBrabant (https://partners.visitbrabant.com/diensten-visitbrabant/online-trainingen) staan de volgende trainingen:

  • ‘Hilvarenbeek, het is hier echt’,

  • ‘Ontdek Tilburg’,

  • ‘Aan de slag met reviews’,

  • ‘Belgische gast: ik zie u graag’,

  • ‘Duitse gast: Herzlich willkommen’,

  • ‘Van Gogh & Brabant’,

  • ‘Wegwijs in Brabant’ en

  • ‘Land van Cuijk’ (tot 15 juni)

Alle modules zijn interactief en 24 uur per dag beschikbaar op pc, tablet of smartphone. De trainingen vergen gemiddeld niet meer dan 30 minuten.

Tentoonstelling Facing Freedom

In 2019 en 2020 wordt de bevrijding van Brabant herdacht én gevierd. De tentoonstelling Facing Freedom staat van september 2019 tot mei 2020 stil bij het lot van aantal bevrijders, burgers en bezetters.
Centraal staat het verhaal van de Britse oversten Silvertop, de bevrijder van Antwerpen, en Orr. Zij kwamen op 25 september 1944 om het leven. Silvertop ligt begraven op het kerkhof in het centrum van Sint Anthonis. Orr werd begraven op de Britse Overloon War Cemetery.
Nabij deze locaties in Sint Anthonis en Overloon wordt vanaf september op panelen de bevrijding van Brabant verteld aan de hand van zes verhalen van slachtoffers. Hun geschiedenis wordt voorafgegaan door een introductie met een tijdlijn van de bevrijding van Brabant in 1944 en wordt afgesloten met een epiloog die het verloop van de strijd ná de bevrijding van Brabant tot aan mei 1945 vertelt. De verhalen worden in het Nederlands, Duits en Engels getoond.
Facing Freedom is een initiatief van Stichting Dodenakkers.nl en komt tot stand in samenwerking met de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis en het Bureau Funeralia, dat met Oorlogsmuseum Overloon de inhoud van de tentoonstelling verzorgt.
Facing Freedom is een onderdeel van Brabant Remembers en wordt gerealiseerd worden met steun van het vfonds.

Website Land van Cuijk Remembers

Benieuwd naar waar en hoe in het Land van Cuijk wordt stilgestaan bij het feit dat het 75 jaar geleden is dat onze regio werd bevrijd? Kijk dan op de website www.landvancuijkremembers.nl
De website geeft een overzicht van de activiteiten (agenda) en de bezienswaardigheden in de regio. Op de website worden ook meerdaagse arrangementen aangeboden en worden suggesties gedaan voor thematische fietsroutes door het Land van Cuijk. Verder wordt aandacht besteed aan de bijzondere oorlogsverhalen, die ook onderdeel uitmaken van Brabant Remembers.

Expeditie Zuiderwaterlinie eindigt in Grave

Van 19 tot en met 29 juni is de oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van Nederland het decor voor de eerste Expeditie Zuiderwaterlinie. Wandelingen voeren deelnemers langs de elf vestingsteden van de Zuiderwaterlinie, van Bergen op Zoom tot Grave.  Tijdens Expeditie Zuiderwaterlinie kan dagelijks worden gekozen tussen een langeafstand-etappe (plusminus 20 kilometer) of een kortere, recreatieve tocht (plusminus 10 kilometer).
Op zaterdag 29 juni vindt de laatste wandeletappe plaats, van Stadsherberg De Keurvorst in Ravenstein naar de Markt in Grave. Daar vindt het slotfeest van de Expeditie plaats, volledig in Spaanse sferen met tapas en flamencomuziek. Het slotfeest is ook toegankelijk voor niet-wandelaars en staat daarom ook vermeld op de kalender van het evenement Een Goei Leven Beleven, dat dat weekeinde wordt gehouden.
Deelname aan de Zuiderwaterlinie Expeditie is gratis. Inschrijven kan via www.expeditiezuiderwaterlinie.nl/inschrijven