Kloosterpad in 2021 in gebruik

Naar verwachting wordt in 2021 het Kloosterpad in gebruik genomen. Dat is afgelopen donderdag gemeld tijdens de Netwerkdag Brabants Kloosterleven. De netwerkdag vond plaats in het Emmausklooster in Velp.
Het Kloosterpad is een wandelroute van 337 kilometer in het noordoosten van Brabant, verdeeld over vijftien etappes. Alle etappes eindigen bij of in de omgeving van een klooster. Een aantal van die kloosters krijgt een eigen ‘herberg’, waar de wandelaars kunnen overnachten.
In de voorlopige route van het Kloosterpad zijn ook drie Land van Cuijkse kloosters opgenomen: het Emmausklooster in Velp, het Kruisherenklooster in Sint Agatha en het klooster van de Zusters van Julie Postel in Boxmeer.

Toeristische kansen religieus erfgoed

De uitwerking van het Kloosterpad past bij de toenemende behoefte aan ‘slow tourism’.
Het NBTC heeft recent een onderzoek uitgevoerd naar de (inter)nationale toeristische potentie van kerken en kloosters in Nederland. Het onderzoek schetst drie potentiële ontwikkelingslijnen:

  1. Kerken en kloosters als onderdeel van citymarketing. Veelal zijn de kerken of kloosters niet de directe aanleiding voor een meerdaags bezoek, maar kunnen ze wel -mits toegankelijk- een interessant onderdeel vormen van het aanbod van een regio, stad of dorp. Zeker in onze regio, die bekend staat om het unieke religieuze erfgoed;

  2. Kerken en kloosters kunnen onderdeel worden gemaakt van speciale tours of routes rondom een thema. Denk aan bijvoorbeeld reizen voor architecten of routes voor kunstliefhebbers;  

  3. Kerken en kloosters kunnen ook worden bezocht om tot rust en bezinning te komen. Ook deze vorm van toerisme (‘bezinningstoerisme’) wint aan populariteit en past prima bij de cultuur en geschiedenis van het religieuze erfgoed in Nederland.

Duidelijk is dat er ook op dit vlak kansen liggen in het Land van Cuijk. Kansen die echter ook, vanwege de kwetsbaarheid van ons religieus erfgoed, zorgvuldig en in nauwe samenspraak met de kloosters en kerken verder verkend moeten worden.

Informatiebijeenkomst toerisme Boxmeer

Vorig jaar november hebben het toeristische platform STeR (Toerisme en Recreatie Boxmeer), de ondernemersvereniging Regio Overloon-Vierlingsbeek, de centrumondernemers in Boxmeer en Ondernemersvereniging Oeffelt gezamenlijk een informatiebijeenkomst georganiseerd. Onderwerp was destijds de UNESCO-status van het Maasheggengebied en welke mogelijkheden dat biedt voor toerisme en recreatie.
De vier organisaties houden op 13 november wederom een informatiebijeenkomst. Ditmaal worden ondernemers aan het woord gelaten, die in de afgelopen periode nieuwe initiatieven hebben ontwikkeld in de Maasheggen.
Daarnaast wordt een toelichting gegeven op wat Groeters doen en wordt de bijdrageregeling voor toeristische evenementen opnieuw onder de aandacht gebracht.
De bijeenkomst vindt plaats in gemeenschapshuis Knillus in Vortum-Mullem en begint om 19.30 uur.

Winnend kunstwerk Kunstroute 2019

Eind september is de drukbezochte Kunstroute 2019 van Ontdek Mill geëindigd. Net als vorig jaar is ook nu aan het publiek gevraagd aan te geven welk kunstwerk zij het mooist vonden. Uiteindelijk kreeg het kunstwerk ‘Om even stil bij te staan’ van Pierre van Diepenbeek, gemaakt naar een idee van Sonja Vermeulen, de meeste stemmen. Het werk is verplaatst naar een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie op de hoek van de Hoogstraat en de Hoogveldseweg. Daar blijft het kunstwerk een jaar staan.
Ook in 2020 organiseert Ontdek Mill een Kunstroute. Medio januari wordt de eerste informatiebijeenkomst voor belangstellende kunstenaars gehouden. Dan wordt ook het thema bekendgemaakt. Nu alvast aanmelden als deelnemer? Mail naar kunstroute@ontdekmill.nl.