De Coronacrisis doet pijn…

Zitten we midden in de Coronacrisis? Staan we pas aan het begin? Of hebben we het ergste al gehad?
Niemand die het precieze antwoord weet. Zoals ook (nog) onduidelijk is wat de persoonlijke, maatschappelijke en economische gevolgen zullen zijn van de virusuitbraak.
Dat het pijn gaat doen én hier en daar al doet, dat mag duidelijk zijn. Pijn die ook bij toeristische bedrijven en organisaties in het Land van Cuijk gevoeld gaat worden. Wij wensen daarom alle ondernemers en organisaties in het Land van Cuijk veel sterkte, wijsheid, maar bovenal een goede gezondheid toe.

…maar aan elke crisis komt een einde

Aan elke crisis komt een einde. We weten alleen niet wanneer en hoe. 
Als Regionaal Bureau voor Toerisme blijven wij in de komende periode alert op wat er gebeurt én vooral op wat wij voor toeristisch Land van Cuijk kunnen doen zodra er weer licht aan de horizon verschijnt. Zodra de tijd van het maken van (nieuwe) vakantieplannen aanbreekt, moeten we als Land van Cuijk klaar staan om snel weer bij toeristen op het netvlies te komen - en zo onze toeristische sector te helpen er weer bovenop te komen.

Wat mag u van het RBT Land van Cuijk verwachten?

* Wij blijven onze ondernemers wekelijks, via deze nieuwsbrief, informeren over relevante ontwikkelingen. We roepen u ook op om met ons mee te denken over hoe we na de crisis snel weer de draad kunnen oppakken.
Heeft u creatieve ideeën, deel ze met ons! Dat kan door een mail te sturen naar info@rbtlandvancuijk.nl Als u wilt, nemen wij graag (telefonisch) contact met u op;
* Wij gaan door met de voorbereiding van de distributie van onze promotiemiddelen. De distributie staat nu gepland in de week voor Pasen. Wellicht moet het nog worden verschoven, maar we willen in ieder geval in de startblokken staan op het moment dat de middelen kunnen worden verspreid.
Heeft u nog geen promotiemiddelen besteld? Vul dan het formulier in op www.rbtlandvancuijk.nl/distributie-promotiemiddelen;
* Wij lopen in de komende weken nog eens kritisch door onze websites en gaan na waar actualisatie van teksten en/of beelden mogelijk en nodig is. Hetzelfde doen we met bijvoorbeeld mailadressenbestanden.
Heeft u suggesties voor verbeteringen, laat het ons weten;
* In opdracht van de vijf gemeenten ontwikkelen we een nieuw toeristisch concept, ter vervanging van ‘Land van Heerlijke Ontmoetingen’. Daar gaan we mee door, zodat wij na afloop van de crisis ons eigen, regionale toeristische perspectief voor de komende jaren kunnen presenteren;
* We volgen nauwgezet wat andere organisaties (VisitBrabant, NBTC, collega-organisaties) doen en haken daar waar mogelijk op hun activiteiten in. We houden ook contact met de vijf gemeenten om waar nodig en gewenst te sparren over relevante ontwikkelingen;
* Last but not least bereiden wij, met alle input die wij in de komende tijd verzamelen en uiteraard binnen onze financiële spankracht, een aanvalsplan voor dat we kunnen inzetten zodra de crisis ten einde loopt.
Ook hiervoor geldt: heeft u creatieve ideeën of zou u een rol willen spelen in de ontwikkeling van dat plan, neem dan vooral contact met ons op via info@rbtlandvancuijk.nl

Plattegrond Land van Cuijk

Zoals hiervoor gemeld gaan we door met de voorbereiding van de distributie van onze promotiemiddelen. Tientallen ondernemers en organisaties hebben al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via een formulier op de website (www.rbtlandvancuijk.nl/distributie-promotiemiddelen) aan te geven aan welke middelen ze behoefte hebben en hoe ze die willen ontvangen (bezorgen/ophalen).
Wat opvalt is dat er nog maar bescheiden wordt ingetekend op de Land van Cuijk Plattegrond. Waarschijnlijk heeft dat te maken met onbekendheid; het is immers voor het eerst dat we een toeristische plattegrond voor het hele Land van Cuijk uitbrengen. Vorig jaar hebben we nog kaarten voor negen reisbestemmingen in de regio gemaakt. Nu hebben we, mede op basis van feedback van bezoekers en bedrijven, gekozen voor één plattegrond van het Land van Cuijk. Ideaal voor gasten van verblijfsaccommodaties en voor dagjesmensen die de regio willen verkennen. Zie bijgaand de voorzijde van de kaart.
Op de achterzijde staat meer informatie over onder meer musea in het Land van Cuijk, een verwijzing naar de Land van Cuijk App voor evenementen én de advertenties van 17 bedrijven die op deze manier op het netvlies komen van toeristen die de regio gaan verkennen.
Voor uw gasten is de handzame (gevouwen net iets groter dan een creditcard) Land van Cuijk Plattegrond een zeer welkome aanvulling op al het andere promotiemateriaal.