Artikel in De Gelderlander

Voor wie het heeft gemist: afgelopen zaterdag is in De Gelderlander (en het Brabants Dagblad) een paginagroot artikel gewijd aan ons voornemen om een campagne te houden, waarin wij het Land van Cuijk willen promoten als een leuke én veilige vakantiebestemming. Wij gaan daarvoor onder meer de hashtags #anderhalvemetervakantie en #anderhalvemetergenieten inzetten.
In het artikel wordt ook Goof Lukken, verbonden aan Breda University of Appliences (voorheen NHTV), geciteerd. Hij spreekt over “een slimme zet”. “Dit is creatief denken. Zeker nu we door alle coronamaatregelen in eigen land op zomervakantie zullen gaan. Zeker ook als je als regio elders niet zo bekend bent. Maar als je iets belooft, moet je het wel waarmaken. Belangrijk is dat je laat zien wat je als regio uniek maakt.’’

Uitwerking idee campagne

‘Waarmaken wat je belooft is belangrijk’, zegt Goof Lukken in reactie op ons idee. Met dat in het achterhoofd gaan we in de komende weken de campagne verder uitwerken.
Deze week vindt een brainstorm plaats, waarbij we met een kleine groep van specialisten uit onze regio het campagnevoorstel concreet maken.
Daarbij kijken we niet naar onze regio alleen, maar nemen we ook mee wat er landelijk (NBTC Holland Marketing) en provincie (VisitBrabant) wordt ontwikkeld. Waar mogelijk haken we aan. We maken keuzes welke boodschap we als Land van Cuijk willen uitdragen en wie daarbij onze voornaamste doelgroepen zijn. En uiteraard checken we of we dat wat er wordt beloofd ook daadwerkelijk kan worden waargemaakt.

Presentatie aan ondernemers en organisaties

Wij willen ons idee voor de campagne op dinsdagochtend 26 mei presenteren aan alle geïnteresseerde ondernemers en organisaties. Wij doen dat online, hoogstwaarschijnlijk via een webinar. De uitnodiging om je aan te melden voor het webinar volgt komende week. Je ontvangt vervolgens een link waarmee je het webinar kunt volgen.
Tegen die tijd weten we ook of en zo ja hoeveel financiële middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van de campagne. Dat bepaalt ook of onze Land van Cuijk-campagne doorgang kan vinden en in welke vorm.
Voldoende financiële middelen is de een van de drie randvoorwaarden voor de campagne. De andere zijn:

  • voldoende draagvlak bij ondernemers en organisaties in het Land van Cuijk, inclusief de bereidheid om de campagne actief in te zetten op de eigen kanalen;

  • duidelijkheid over wat, op basis van kabinetsbesluiten en aanvullende adviezen van de Veiligheidsregio, wél mag. Daarbij houden we ook rekening met het maatschappelijke sentiment – oftewel: wat vinden én doen consumenten in deze onvoorspelbare tijden?

Opvallende piek wandel- en fietsroutes

Sinds de versoepeling van de maatregelen ziet Routebureau Brabant, verantwoordelijk voor het onderhoud en de promotie van fiets- en wandelroutes in onze provincie, een grote piek in het aantal tochten dat via de routeplanner van het Routebureau wordt gepland. In de eerste 6 dagen van mei was dat aantal al gelijk aan meer dan 50% van totale aantal geplande routes over heel 2019. Het gaat in dit geval om duizenden geplande routes.
Het bevestigt het beeld dat Nederlanders er graag weer op willen uittrekken, maar geeft ook signalen over de mogelijke drukte die zou kunnen ontstaan. Ook op dat laatste moeten we voorbereid zijn.
Routebureau Brabant heeft aangegeven later deze week een brief te sturen met concrete tips, die ondernemers en organisaties kunnen gebruiken om in te spelen op de grote belangstelling voor wandelen en fietsen in Brabant. Denk daarbij aan een gratis routewidget (een interactieve routekaart op je eigen website), de mogelijkheid om gratis oude wandelkaarten om te ruilen voor nieuwe, tijdelijk korting bij de bestelling van nieuwe kaarten en het beschikbaar stellen van posters met richtlijnen voor veilig fietsen en wandelen.

Websites geactualiseerd en aangepast

We hebben de afgelopen weken onder meer gebruikt om de websites, die wij (mede) in beheer hebben, aan te passen.
De website www.visitlandvancuijk.nl, is nagelopen en daar waar nodig geactualiseerd. Concreet betekent het dat onder meer routes op de sites zijn aangepast en dat is gekeken naar de juistheid van informatie over toeristische bezienswaardigheden in de regio.
De website www.rbtlandvancuijk.nl is eveneens aangepast. De website is opnieuw ingericht, waarbij nog beter rekening is gehouden met waar bezoekers van de website behoefte aan hebben. Zo zijn bijvoorbeeld de promotiemiddelen, die door ons of in samenwerking met anderen worden gemaakt, duidelijker gerubriceerd.
Heb je tips voor aanvullingen of verbeteringen, laat het ons weten via info@rbtlandvancuijk.nl