Nieuwe overeenkomst met gemeenten

De gemeenteraden van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben in de voorbije weken ingestemd met het voorstel om de samenwerkingsovereenkomst met het Regionaal Bureau voor Toerisme te verlengen.
De nieuwe overeenkomst gaat per 2021 in en heeft een looptijd van vijf jaar. Afgesproken is dat de jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeenten, op een jaarlijkse indexering na, gelijk blijft. Wel is een optie opgenomen dat in 2022, nadat de aanstaande gemeentelijke herindeling is afgerond, het contract kan worden aangepast.
Hoewel het in deze coronatijd lastig is om te voorspellen waar het in de komende jaren met toerisme en recreatie naar toe gaat, zien wij tal van trends en ontwikkelingen die voor het Land van Cuijk interessant zijn of kunnen worden. Wij werken daarom op dit moment een visie uit voor de komende vijf jaar, waarin wij gaan beschrijven hoe naar onze mening een extra impuls kan worden gegeven aan de toeristische sector in het Land van Cuijk.
In dat visiedocument doen wij ook een concreet voorstel hoe volgens ons de nieuwe organisatie van het RBT er na 2022 uit zou moeten zien. Voor dat laatste vragen we uiteraard ook input van relevante betrokkenen. Zo vindt, als voorbeeld, binnenkort een overleg plaats met de toeristisch-recreatieve platforms in het Land van Cuijk.

Deelname aan beurzen in 2021?

Wij gebruiken dit najaar om ons een beeld te vormen over hoe wij in 2021 het Land van Cuijk willen promoten. Dat dat mede afhankelijk is van hoe het coronavirus zich ontwikkelt mag duidelijk zijn.
In de afgelopen jaren hebben wij deelgenomen aan een groot aantal beurzen. De Fiets- en Wandelbeurs, de 50PlusBeurs en de Touristikmesse zijn concrete voorbeelden van meerdaagse evenementen waar wij, namens ondernemers en gemeenten, het Land van Cuijk hebben gepromoot.
Op dit moment is nog onduidelijk of deze beurzen ook in 2021 doorgaan en zo ja, in welke vorm. De organisator van de Touristikmesse peilt momenteel bij standhouders of zij belangstelling hebben voor een beurs eind januari 2021 en van de Fiets- en Wandelbeurs is nu niet meer bekend dan dat er een voorlopige datum is geprikt.
Wij zijn benieuwd naar hoe de beursorganisatoren denken straks toch coronaproof beurzen te kunnen laten plaatsvinden. Pas als wij daar zicht op hebben, nemen wij een besluit of wij ook in 2021 aan beurzen gaan deelnemen. Dat doen wij overigens niet eerder dan nadat wij ook onze beursvrijwilligers naar hun mening hebben gevraagd.

Persaandacht voor resultaten enquête

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij de resultaten van een enquête onder toeristische bedrijven en organisaties in het Land van Cuijk gepresenteerd. Dat heeft ook de aandacht getrokken van de pers. Zowel De Gelderlander als De Maasdriehoek hebben er ruimschoots aandacht aan besteed.
Benieuwd naar de artikelen?
De Gelderlander: https://www.gelderlander.nl/boxmeer/alleen-maar-ellende-in-coronatijd-nee-deze-ondernemers-zijn-juist-heel-tevreden~a4cfc447/
De Maasdriehoek: https://www.kliknieuws.nl/regio/maasdriehoek/toerisme/170470/toeristensector-land-van-cuijk-tevreden-tot-zeer-tevreden-over-

Hoe kunnen wij onze nieuwsbrief verbeteren?

Sinds enkele jaren brengen wij wekelijks deze nieuwsbrief uit. Met als doel om ondernemers, organisaties, bestuurders, ambtenaren, pers en andere belangstellenden te informeren over actuele ontwikkelingen.
Uit onze enquête onder toeristische ondernemers en organisaties blijkt dat de nieuwsbrief goed gewaardeerd en regelmatig gelezen wordt. Dat zien we ook terug in de statistieken van de nieuwsbrief.
Toch denken wij dat het nog beter kan. Dat het mogelijk is de nieuwsbrief nog aantrekkelijker te maken waardoor uiteindelijk nog meer ontvangers de nieuwsbrief lezen én naar aanleiding van wat er in de nieuwsbrief staat ook actie ondernemen.
Wij zijn daarom benieuwd naar uw ideeën. Hoe kunnen wij onze nieuwsbrief verbeteren? Heeft u ideeën of suggesties, mail ze dan naar info@rbtlandvancuijk.nl

Vrijwilligers Maasheggen maken kans op landelijke prijs

De vrijwilligers van stichting Landschapsbeheer Boxmeer (SLaBox) maken kans op de nationale Erfgoedvrijwilligersprijs. SLaBox is een van de drie genomineerden voor de prijs, die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt.
Of de Boxmeerse en Oeffeltse vrijwilligers de titel ook in de wacht slepen, is afhankelijk van hoeveel publieksstemmen zij krijgen. Stemmen kan via www.erfgoedvrijwilligersprijs.nl
SLaBox zet zich al meer dan tien jaar in voor de ontwikkeling en het beheer van De Maasheggen. Het gebied wint, zeker sinds de toekenning van de UNESCO-status bij met name fiets- en wandeltoeristen aan populariteit.
De vrijwilligers dragen ook actief het ambacht van heggenvlechten uit. Dat doen ze onder meer door jaarlijks het Nederlands kampioenschap Maasheggenvlechten, elk jaar een van de eerste grote publieksevenementen in het Land van Cuijk. te organiseren.
Wil je ook dat deze enthousiaste vrijwilligersgroep de prijs wint, breng dan voor 20 november jouw stem uit via de website www.erfgoedvrijwilligersprijs.nl. Per mailadres kan één stem worden uitgebracht. Echter, wie over meerdere mailadressen beschikt kan dus ook meerdere keren stemmen.